במערכת מסוג זה ישנו מזרק יחיד, מבוקר אלקטרונית על ידי מחשב ניהול המנוע, אשר מרסס את הדלק אל בית המצערת. מחשב ניהול המנוע מחשב בדיוק את כמות הדלק הנדרשת בהתאם לאופן פתיחת המצערת (דוושת הבנזין) על ידי הנהג ומהירות העבודה של המנוע.