Drift הינה המילה האנגלית להחלקה. תחרויות דריפט הינן תחרות ראווה בהן על הנהגים להימצא במצב של היגוי יתר כמה שיותר זמן, בזויות חדות ככל הניתן ובמהירות הגבוהה ביותר. המכוניות נבנות במיוחד לסוג המירוצים הזה, לרוב יהיו בעלות הנעה אחורית, בלם יד הידראולי מתכוונן, מנועים חזקים מאד, וזויות היגוי משופרות.