מירוצי מיאוץ. המירוצים נערכים בין 2 מכוניות שנבנו במטרה אחת ויחידה, להאיץ כמה שיותר מהר, ע"מ לעבור 400 מטר (רבע מייל) בזמן המהיר ביותר