ירידה בכושר הבלימה או לחילופין איבוד כושר הבלימה אשר נגרמים בגין ירידה בחיכוך הנוצר בעת מגע רפידת הבלם בדיסק או בעת מגע סנדלי הבילום בתוף. לרוב, דעיכת הבלמים נגרמת כתוצאה מהתחממות מוגברת של הבלמים בעקבות לחיצה ממושכת על הבלמים או בעקבות נהיגה מאומצת המשלבת בלימות מאומצות.