דירוג אשר נקבע ע"י יצרניות הצמיגים בעת ייצור הצמיג במטרה לציין מה היא המהירות המקסימלית האפשרית עבור צמיג זה. דירוג המהירות מצויין על גבי הצמיג באותיות לועזיות ויש לבחור צמיג לרכב בהתאם לייעודו ולפחות שדירוג המהירות המופיע על הצמיג יתאם למהירות המירבית של הרכב האמור. לדוגמא: צמיג בדירוג מהירותY תומך במהירויות של עד 300 קמ"ש והוא מיועד לרכבי ספורט.