דיפרנציאל – חלק ברכב אשר מקבל את האנרגיה הסיבובית המועברת מגל ההינע ומחלק אותה בין שני צידי הסרן. הדיפרנציאל לא רק מחלק את הכוח שווה בין שני הצדדים, אלא מסוגל להתאים את אספקת הכוח לכל אחד מן הצדדים בהתאם לצורך. למשל בעת ביצוע פניות, כאשר יש צורך להתאים בין מהירויות הגלגל הפנימי והחיצוני בתוך הסיבוב. ישנם סוגים שונים של דיפרנציאלים החל מדיפרנציאלים "פתוחים" לחלוטין בהם במקרה של איבוד אחיזה באחד הצמיגים יועבר כוח המנוע לגלגל שאיבד אחיזה, דיפרנציאלים "מוגבלי החלקה", בהם, במקרה דומה, לא כל כוח המנוע יועבר לגלגל שאיבד אחיזה אלא רק חלק ממנו ודיפרנציאלים "נעולים" לחלוטין אשר בהם חלוקת הכוח לשני הצדדים תמיד תהיה שווה.