חלק במרכב הרכב אשר נועד לשפר את האווירודינמיות ובכך להפחית את מקדם הגרר המופעל על הרכב בעת נסיעה. הדיפיוזר ממוקם בתחתית הטמבון האחורי. בנוסף למראה הספורטיבי הנלווה לדיפיוזר, תרומתו, כאשר הוא מתוכנן כהלכה, מורגשת בעיקר במהירויות גבוהות בהן להתנגדות הרוח יש השפעה משמעותיות על התנהגות הרכב ויציבותו.