מכשיר מכני מבוקר מחשב אשר ״מריץ״ בולמי זעזועים בתנאי מעבדה. הרעיון הוא להגיע לתנאים דומים לאלה המתקיימים בזמן נסיעה בכלי הרכב. הדיינו מודד את הכוחות הפועלים על הבולם ופרמטרים אחרים כגון טמפרטורת העבודה. הבולם "עובד" בכמה מהירויות עבודה שונות על פי מבחנים שהמפעיל קובע מראש וכל הפרמטרים נרשמים במחשב המנהל את הריצה. ניתוח הנתונים משמש למטרות שונות ביניהן מחקר ופיתוח של בולמים, בקרה על תקינות הבולם, בדיקת בולמים לאחר שיפוץ ושסתום ועוד. יצרניות רכב, קבוצות מירוץ, יצרניות בולמי זעזועים משופרים עושות שימוש בדינמומטר בולמים בתהליך הפיתוח של מוצרים. למעשה, כל תהליך של שיפוץ בולם או כיוונונו ע״י שסתום, לא יהיה שלם ללא הרצה מסכמת בדינמומטר בולמים.