חלק במערכת הפליטה ברכב אשר נראה כגליל מתכתי ומחולק בצורה פנימית למספר חללים אשר דרכם זורמים גזי הפליטה על מנת להשתיק את פעולת המנוע.