אחד הדגלים המשמשים את המרשלים בענף המירוצים. ברגע שמונף דגל צהוב זה אומר שיש תקלה – תאונה, חסימה של המסלול, חפץ זר על המסלול, כתם שמן וכו', מרגע הנפת הדגל העקיפות אסורות, והקצב מואט ע"י מכונית בטיחות (Pace Car)