אחד הדגלים המשמשים את המרשלים בענף המירוצים. הנפת הדגל הכחול לעבר מתחרה מסמנת לו שהוא מאט את המתחרה שמאחוריו ועליו לפנות לו את הדרך.