אחד הדגלים המשמשים את המרשלים בענף המירוצים. ברגע שמרשל מניף דגל אדום זה אומר שהמירוץ נפסק, מכל סיבה שהיא.