חלק במערכת הפליטה ברכב אשר מחבר את סעפת הפליטה, המחוברת למנוע, ליתר צנרת הפליטה.