ציר מתכת אשר מונע באמצעות רצועה, שרשרת או גלגלי שיניים המחוברים לגל הארכובה. גל הזיזים מקבל את שמו מן הזיזים (בליטות) הנמצאים עליו אשר מטרתם לפתוח ולסגור את שסתומי היניקה והפליטה במנוע. למנועי שונים, גלי זיזים שונים בהתאם לייעוד הרכב. כיום נהוגים גלי זיזים בעלי תזמון שסתומים משתנה שכפי ששמם רומז מאפשרים השהיית הפתיחה והסגירה בהתאם לסל"ד המנוע. גל זיזים יחיד (Such) שולט הן בשסתומי היניקה והן בשסתומי הפליטה בעוד שבגל זיזים כפול .(Dohc) גל זיזים אחד שולט ביניקה בעוד השני בפליטה.