הציר האחראי על העברת כוח המנוע מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל, ממקור הכוח לחלק הנע ברכב. לרוב נמצא את גלי הינע על רכבי הנעה אחורית או ברכבי 4X4