תפקידו לשמור על לחץ גדישה קבוע ולמנוע עליות ונפילות בלחץ. ישנם סוגים שונים, אנלוגיים ודיגיטליים, כאשר הדיגיטליים מדוייקים יותר ומאפשרים כיוון עדין במיוחד.