המרחק בין הסרן הקדמי לבין הסרן האחורי. בסיס גלגלים משפיע ישירות על המרווח הפנימי ברכב כמו גם על התנהגותו הדינמית של הרכב. בסיס גלגלים קצר עשוי לספק פתרון טוב לדרכים עירוניות צפופות אך במהירויות גבוהות בסיס גלגלים ארוך יהיה עדיף.