תיבה (קייס) בצורת פעמון המהווה את נקודת החיבור בין תיבת ההילוכים למנוע. תכולת התיבה משתנה בין סוגי תיבות ההילוכים כאשר בתיבת הילוכים ידנית תכיל התיבה את המצמד ואת גלגל התנופה ובתיבת הילוכים אוטו' תכיל התיבה את ממיר המומנט.