שיטה להאטת הרכב אשר אינה תלויה בבלמי הרכב. באמצעות שימוש בטכניקת בלימת המנוע ניתן לשלוט במהירות הרכב בירידות תלולות ובתנאים אשר בהם לחיצה ממושכת על הבלמים עשויה להוריד משמעותית מיכולתם. לרוב בלימת המנוע מבוצעת באמצעות הורדת הילוך. טכניקת בלימת המנוע משמשת נהגים רבים הן בנהיגה יומיומית והן בנהיגת מירוץ, נהיגת משאיות ונהיגת שטח. במשאיות ובכלי רכב כבדים קיימת מערכת המנצלת את גזי הפליטה על-מנת להגביר את התנגדות המנוע ובכך להגביר את אפקט הבלימה.