שם לסוג של מבנה בעולם בולמי הזעזועים. השם מעיד כי לבולם יש מיכל שמן/גז חיצוני שמחובר באמצעות צינור (גומי,גומי מצופה פלדה שזורה) שיאפשר זרימת שמן למיכל. ראה דוגמא.