חלק מהותי במערכת המתלה ותפקידו העיקרי, בניגוד לדעת הרוב, אינו לתמוך במשקל הרכב, שכן זהו תפקיד הקפיץ, אלא לשכך את הכיווץ והחזרה שבמחזור התנועה של המתלה. למעשה הקפיצים הם אלו שסופגים את מהמורות הכביש אך ללא הבולם גוף הרכב היה ממשיך להתנדנד באין מפריע. תפקיד הבולם הוא בדיוק כאמור לעיל, לשכך את הכיווץ והחזרה של הקפיץ בעת פעולתו על-מנת למנוע תרחיש שכזה. סוגים שונים של בולמים משתמשים בטכנולוגיות שונות על-מנת לבצע את אותה פעולה – המרת האנרגיה הנאצרת בקפיצים לאנרגיה תרמית ע"י חיכוך ובכך לאפשר שליטה מסוימת בקפיצים. כיום הסוג הנפוץ ביותר של בולמים בתעשיית הרכב הינם בולמים בטכנולוגיית גז/שמן מאחר והם מאפשרים שיכוך טוב ועמידות לאורך זמן.