חלק במתלה הרכב, נועד להגבלת מהלך המתלה בעת כיווץ. לרוב מיוצר מגומי קשיח, הבאמפ-סטופ סופג את המכה במקרה של כיווץ מקסימלי של המתלה. ברכבים מוגבהים יש צורך לעיתים לכוון מחדש את הבאמפ-סטופ בכדי שלא לחרוג מטווח הפעולה של הקפיץ.