הכינוי שניתן לרכיב שמנתב את האוויר שהמנוע יונק לכיוון המצערת או לחילופים לכיוון מגדש הטורבו או מגדש העל.