מושג הבא ממסלול המירוצים. נקודת ההשקה לשיא הסיבוב בחלקו הפנימי.