כלי רכב מודרניים מחויבים לתקנות בטיחות מחמירות במיוחד אשר מחמירות משנה לשנה. על מנת להבטיח את בטיחות הנהג ושאר יושבי המכונית יצרניות הרכב מתכננות את רכביהן באופן שבעת התנגשות, כמות גדולה ככל הניתן של אנרגיה, הנוצרת מעוצמת הפגיעה, תיספג בחלקי הרכב ותנותב לאזורים שאינם תא הנוסעים.