המרחק שבין מרכז החישוק (ג'אנט) לבין החיבור בין החישוק לנאבה. המרחק יכול להיות חיובי, שלילי או אפס. האופסט הינה מידה חיונית לשם התאמת חישוק מתאים לצרכי הנהיגה האינדיווידואליים של כל נהג.