תת היגוי Under Steering

כינוי לתופעה בה במהלך פנייה, הרכב נוטה פחות לתוך הפנייה מאשר הנהג כיוון. קדמת הרכב "מנסה" לצאת מרדיוס הפנייה ולמעשה להמשיך בקו יחסית ישר להפניית ההגה. לרוב תופעה זו מאפיינת במיוחד רכבים בעלי הנעה קדמית ומנוע קדמי בהם הסרן הקדמי צריך להתמודד גם עם העברת הכוח לכביש וגם עם כיוון הרכב. אך תת היגוי יכול […]