SOHC

Single Over-Head Camshaft  , מנוע שעושה שימוש בגל זיזים עילי בודד.

בולם זעזועים Shock Absorber

חלק מהותי במערכת המתלה ותפקידו העיקרי, בניגוד לדעת הרוב, אינו לתמוך במשקל הרכב, שכן זהו תפקיד הקפיץ, אלא לשכך את הכיווץ והחזרה שבמחזור התנועה של המתלה. למעשה הקפיצים הם אלו שסופגים את מהמורות הכביש אך ללא הבולם גוף הרכב היה ממשיך להתנדנד באין מפריע. תפקיד הבולם הוא בדיוק כאמור לעיל, לשכך את הכיווץ והחזרה של […]

מגדש על Super charger

רכיב במנועי "יניקה מאולצת". מדובר ברכיב בעל מטרה ואופן פעולה דומים למגדש הטורבו אך השניים נבדלים בגורם המניע אותם. בעוד מגדש טורבו מנצל את גזי הפליטה לשם יצירת האנרגיה הדרושה לדחיסת האוויר, מגדש העל מנצל את אנרגיית המנוע, לרוב תוך שימוש ברצועה, לשם יצירת אנרגיה זו. המנוע מניע את המגדש אשר בתורו דוחס אוויר בלחץ […]

מערכת מתלה Suspension

שם כולל למכלול של רכיבים המחברים בין המרכב/שלדה של כלי רכב לצירי הגלגלים. המתלה מאפשר תנועתיות מוגדרת, ושיכוך הזעזועים מתבצע ע"י 2 חלקים: בולמי זעזועים וקפיצים. בזמן נסיעה המתלה מאפשר את עקיבת הגלגל בהתאם בהתאם לתנאי הדרך. תפקידו העיקרי של המתלה הוא לאפשר לכלי הרכב להתקדם בנוחות ובטיחות תוך התמודדות עם תנאי הדרך השונים. ככל […]

מתלה Suspension

שם כולל למכלול של רכיבים המחברים בין המרכב/שלדה של כלי רכב לצירי הגלגלים. המתלה מאפשר תנועתיות מוגדרת, ושיכוך הזעזועים מתבצע ע"י 2 חלקים: בולמי זעזועים וקפיצים. בזמן נסיעה המתלה מאפשר את עקיבת הגלגל בהתאם בהתאם לתנאי הדרך. תפקידו העיקרי של המתלה הוא לאפשר לכלי הרכב להתקדם בנוחות ובטיחות תוך התמודדות עם תנאי הדרך השונים. ככל […]

קפיץ Spring

חלק אינטגרלי במתלה הרכב. מטרתו לתמוך במשקל הרכב, לשכך את זעזועי הדרך ולהשיג עקיבה גדולה ככל האפשר של הצמיג את הקרקע. קפיצים משמשים את תעשיית הרכב עוד מראשית ימיה, בתצורות שונות, וכיום ניתן למצוא מספר סוגי קפיצים לשימושי רכב שונים. בין סוגי הקפיצים השונים ניתן למצוא קפיצי עלים, קפיצים סליליים, מוטות פיתול, בושינגים מגומי המתפקדים […]