בולם עם מיכל חיצוני Remote Reservoir

שם לסוג של מבנה בעולם בולמי הזעזועים. השם מעיד כי לבולם יש מיכל שמן/גז חיצוני שמחובר באמצעות צינור (גומי,גומי מצופה פלדה שזורה) שיאפשר זרימת שמן למיכל. ראה דוגמא.

ראם אייר Ram Air

כינוי לתצורה מסוימת של צנרת היניקה ברכב. לרוב מערכות ראם-אייר מורכבות מכונס אוויר כלשהו בתא המנוע או מחוצה לו אשר מנתב את האוויר אל מסנן האוויר וממנו לכיוון המצערת. מערכת יניקה בתצורת ראם אייר מתוכננת לרוב בכדי להגביר את זרימת האוויר למנוע ובכך לגביר את כמות הדלק הנכנסת למנוע.

ריבאונד Rebound Damping

כוונון הריבאונד שולט בעוצמה בה הבולם חוזר אחרי שנדחס (בפעולת הקומפרשן). כוונון הריבאונד (יציאה) מבוסס בעיקרו על העדפה אישית של הרוכב והוא מושפע ממשקלו, מסגנון הרכיבה/נהיגה שלו ומתנאי השטח. כלל אצבע אומר שהריבאונד צריך להיות מהיר ככל האפשר בלי שנקבל ״בעיטה״ או נקבל הרגשה קופצנית. סיבוב עם כיוון השעון יתן ריבאונד איטי יותר, ולהיפך.