Imobilizer אימובילייזר – משבת מנוע

מערכת בטיחות למניעת גניבה של כלי רכב. המערכת אינה מאפשרת את הנעת המנוע בדרכים שונות כגון נטרול ההצתה, נטרול אספקת הדלק וכו'. לרוב ניתן לנטרל את משבתי המנוע באמצעות הקשת קוד (מערכות בהתקנה מקומית) או לחילופין באמצעות שבב המותקן בשלט או במפתח הרכב (מערכות מובנות מהיצרן).

אינלט Inlet

הכינוי שניתן לרכיב שמנתב את האוויר שהמנוע יונק לכיוון המצערת או לחילופים לכיוון מגדש הטורבו או מגדש העל.

בוכנה צפה IFP

הבוכנה הצפה Internal Floating Piston , היא מושג מתחום הבולמים. תפקידה הוא להפריד בין השמן לגז בתוך הבולם ובכך למנוע התאבכות של הגז בשמן. הבוכנה עשויה מאלומיניום או פלסטיק ומוקפת באטם (O-Ring) והיא ״צפה״ בין השמן לגז. בבולמים עם מיכל חיצוני נמצא אותה במיכל החיצוני.