HANS DEVICE

התקן בטיחות שנכנס לשימוש בשנים האחרונות במרוצי מכוניות. ההתקן מתחבר בצד אחד בחיבור קשיח לקסדה בחלקה האחורי ומונח על כתפיו של הנהג , התקן זה מעגן את ראשו של הנהג ומגביל את התנועה של הצוואר, ע"י כך הוא שומר על בטיחות הנהג במקרה של תאונה.

סעפת פליטה משופרת Headers

סעפת פליטה ייעודית אשר מחליפה את סעפת הפליטה המקורית והמגבילה של הרכב. לרוב, סעפות פליטה משופרות מתוכננות באופן שפותר את המגבלות הקיימות בסעפת המקורית בעקבות זוויות חדות, אילוצי זיהום אוויר ורעש וכו'. סעפות פליטה מסוג זה משמשות משפרי רכבים רבים אשר רוצים לשפר את יכול המנוע "לנשום" בתחומי סל"ד שונים ולהגביר את הספק הרכב.