DOHC

Dual Over-Head Camshaft , מנוע שעושה שימוש ב-2 גלי זיזים עיליים נפוץ במנועים עם מספר "גדול" יחסית של שסתומים (יניקה+פליטה) .

גל הינע Driveshaft

הציר האחראי על העברת כוח המנוע מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל, ממקור הכוח לחלק הנע ברכב. לרוב נמצא את גלי הינע על רכבי הנעה אחורית או ברכבי 4X4  

דאון פייפ Down Pipe

חלק במערכת הפליטה ברכב אשר מחבר את סעפת הפליטה, המחוברת למנוע, ליתר צנרת הפליטה.

דיפיוזר Diffuser

חלק במרכב הרכב אשר נועד לשפר את האווירודינמיות ובכך להפחית את מקדם הגרר המופעל על הרכב בעת נסיעה. הדיפיוזר ממוקם בתחתית הטמבון האחורי. בנוסף למראה הספורטיבי הנלווה לדיפיוזר, תרומתו, כאשר הוא מתוכנן כהלכה, מורגשת בעיקר במהירויות גבוהות בהן להתנגדות הרוח יש השפעה משמעותיות על התנהגות הרכב ויציבותו.

דראג Drag

מירוצי מיאוץ. המירוצים נערכים בין 2 מכוניות שנבנו במטרה אחת ויחידה, להאיץ כמה שיותר מהר, ע"מ לעבור 400 מטר (רבע מייל) בזמן המהיר ביותר

דריפט Drift

Drift הינה המילה האנגלית להחלקה. תחרויות דריפט הינן תחרות ראווה בהן על הנהגים להימצא במצב של היגוי יתר כמה שיותר זמן, בזויות חדות ככל הניתן ובמהירות הגבוהה ביותר. המכוניות נבנות במיוחד לסוג המירוצים הזה, לרוב יהיו בעלות הנעה אחורית, בלם יד הידראולי מתכוונן, מנועים חזקים מאד, וזויות היגוי משופרות.

מרוץ דקאר Dakar Rally

נקרא בעבר מרוץ פריז דקאר. זהוא מירוץ הראלי המפורסם ביותר בעולם. בעבר התחיל בפריז והסתיים בעיר דקאר אשק בסנגל. בשנים האחרונות עבר לחלקה הדרומי של יבשת אמריקה עקב איומים של טרוריסטים אפריקאים. המירוץ הוא מירוץ ראלי שנערך על פני 3 שבועות בערך ומחולק לקטעי מירוץ וקטעי קישור כל יום מחדש. הצוות המנצח (נהג ונווט) צריך […]

תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים DSG

עקרון הפעולה פשוט. בדומה לתיבת הילוכים רובוטית בעלת מצמד בודד, גם תיבת הילוכים כפולת מצמדים היא בבסיס תיבת הילוכים "רגילה". מנוע חשמלי מתזמן את שילוב ההילוכים ופעולת המצמדים. שני מצמדים, למה? ישנו מצמד לכל קבוצת הילוכים, זוגית ואי-זוגית. מצמד אחד עובד על הילוכים 1-3-5 והשני על הילוכים 2-4-6. בזמן נסיעה התיבה נמצאת בהילוך מסוים, במקביל […]

עוקה יבשה DRY SUMP

בשונה ממנוע "רגיל" שהשמן נאגר באגן השמן (נמצא בתחתית המנוע/קרטר ונקרא גם עוקת השמן) במערכת עוקה יבשה, קיים מיכל מיוחד לשמן המנוע. השמן נשאב ע"י משאבה למקומות השונים במנוע, בסיום מחזור השימון/קירור השמן חוזר למיכל. שיטת תכנון זו מונעת קשיי סיכה במצב של כוחות G חזקים, אופיינית למכוניות מירוץ וכלי טיס.