פגוש מחוזק

שיפור נפוץ בעולם בכלי רכב 4X4 . עם תכנון נכון יביא לשיפור בזויות הגישה והנטישה של כל הרכב. ישנם סוגים שמתוכננים לאכלס כננת, תאורה נוספת, שאקלים, מתקן ג'ריקן ועוד.

פלאג /מצת

רכיב חשמלי המהווה חלק עיקרי במערכת ההצתה של מנועי בנזין. בכל צילינדר מותקן פלאג אחד (בראש הצילינדר) והוא שנותן את הניצוץ הגורם להצתת התערובת. הפלאג בנוי משתי אלקטרודות. האחת מקבלת מתח מסליל ההצתה והשניה מוארקת.