לחץ נגדי (במערכת הפליטה)

ההתנגדות לזרימת גזי הפליטה מחוץ לתא הבעירה במנוע הנגרמת כתוצאה ממערכת של ממירים ועמעמים אשר מאיטים את זרימת גזי הפליטה במטרה להשתיק את פעולת המנוע ולהפחית את פליטת המזהמים. בעוד יצרני הרכב מחוייבים לתקנות זיהום אוויר ורעש מחמירות, משפרי רכבים במדינות רבות מתעלמים מתקנות אלו ומשפרים את רכביהם בכדי להפחית את תופעת הלחץ הנגדי. עם […]

לחץ גדישה Boost

במנועים המצוידים במגדשי טורבו או מגדשי על, מונח זה מתייחס לכמות הלחץ, הגבוה מן הלחץ האטמוספרי, הנוצר בצנרת היניקה של המנוע. לחץ הגדישה הינו התוספת המושגת באמצעות שימוש בתצורת "יניקה מאולצת" לעומת אי השימוש בהם במנועים "אטמוספריים". בעוד שלחץ אטמוספרי סטנדרטי עומד על כאטמוספירה אחת בכל זמן נתון, לחץ גדישה של 1 באר (Bar) משמעותו […]