זווית גישה

זווית זו מתייחס לזווית המקסימלית של המכשול אותו יכול לטפס הרכב מבלי לשפשף את קדמת הרכב. זווית זו נמדדת מקדמת הגלגלים הקדמיים ועד לחלק הקדמי הנמוך ביותר ברכב כגון פגוש, רדיאטור, כננת וכו'.

זווית נטישה

זווית זו מתייחסת לזווית המקסימלית של המכשול ממנו יכול הרכב לרדת מבלי לשפשף את אחורי הרכב. זווית זו נמדדת מאחורי הגלגלים האחוריים ועד לחלק האחורי הנמוך ביותר ברכב כגון פגוש, וו גרירה, מדרגה וכו'.

זווית קמבר

מונח המתייחס לזווית נטיית גלגלי הרכב ביחס לציר האנכי. זווית זו הינה משמעותית בכיוון צמיגי הרכב לשם השגת התנהגות דינמית אופטימלית. זווית קמבר שלילית משמעה הטיית חלקם העליון של הגלגלים כלפי פנים. זווית קאמבר חיובית משמעה הטיית חלקם העליון של הגלגלים כלפי חוץ.

זווית קסטר

מונח המתייחס לזווית שנוצרת בין מרכז ציר ההיגוי לבין האנך. זווית זו הינה משמעותית בכיוון צמיגי הרכב הקדמיים לשם השגת התנהגות דינמית אופטימלית. לזווית הקסטר אין השפעה על גלגלי הרכב אשר אינם שולטים בהיגוי. זווית קסטר גדולה גורמת לגלגל לשאוף להתמרכז ומגבירה את הפידבק ואת הכוח הנדרש לסיבוב ההגה.