היגוי יתר

כינוי לתופעה בה במהלך פנייה, בעקבות אובדן אחיזה בחלק האחורי של הרכב, אחורי הרכב "מנסים" לעקוף את קדמת הרכב. לרוב, תופעה זו מאפיינת כלי רכב בעלי הנעה אחורית, בהם ניתן לאבד אחיזה בחלק האחורי של הרכב בקלות יתרה במידה והרכב אינו מכויל להתנהגות דינמית ניטרלית. עם זאת, גם רכבי הנעה קדמית עשויים לחוות היגוי יתר […]

הנעה אחורית

תצורת הנעה בה כוח המנוע מועבר לסרן האחורי והוא זה שדוחף את הרכב. בכלי רכב בעלי הנעה אחורית, גל ההינע אחראי על העברת הכוח מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל ומשם כוח המנוע מחולק בין שני צידי הרכב. מיקום המנוע ברכבי הנעה אחורית משתנה וניתן למצוא תצורות רבות כגון, מנוע קדמי, מנוע מרכזי ומנוע אחורי המשולבות עם הנעה […]

הנעה כפולה 4X4

תצורת הנעה בה כוח המנוע מועבר לשני הסרנים ומחולק ביניהם בהתאם לתנאי הדרך. הנעה כפולה מפחיתה איבודי אחיזה ומגבירה את השליטה של הנהג ברכב. 2 סוגים להנעה כפולה: סטנדרטית/לא קבועה והנעה כפולה קבועה. בכלי רכב עם מערכת הנעה כפולה קיימים דיפרנציאל קדמי ואחורי בלבד. בכלי רכב בעל הנעה כפולה קבועה בנוסף לדיפרנציאל קדמי ואחורי יש […]

הנעה קדמית

כוח המנוע מועבר לגלגלים בסרן הקדמי והוא זה שמושך את הרכב. בכלי רכב בעלי הנעה קדמית, כוח המנוע עובר מתיבת ההילוכים לדיפרנציאל ומשם לציריות/גלגלים. הנטייה הטבעית לאיבוד אחיזה של כלי רכב הנעה קדמית היא תת היגוי. אחד מיתרונותיה הבולטים של הנעה קדמית בכלי רכב יום יומיים (רכבי נוסעים) היא שאין צורך בגל הינע שיעביר את […]

הצלבה

תופעה שכיחה בנהיגת כלי רכב 4X4 בשטח. הצלבה היא מצב שבו 2 גלגלים על אותו אלכסון נמצאים באוויר או באיבוד אחיזה כתוצאה מסוג הקרקע, לדוגמא: גלגל קדמי ימיני+גלגל אחורי שמאלי נמצאים באוויר, הדיפרנציאלים (הקדמי והאחורי) יעבירו את הכוח אל הגלגלים הנ"ל והרכב יישאר במקום. ניתן להתגבר על הצלבה באופנים שונים החל בבחירת נתיב טובה יותר, […]

התבדרות אופנים

כיוון גלגלי הרכב בצורה כזו שהמרחק ממרכז הגלגל הימני למרכז הגלגל השמאלי, באותו סרן, שונה בין קדמת הגלגלים לאחוריהם. התבדרות אופנים פנימה (Toe-in) משמעה שהמרחק ממרכז הגלגל הימני למרכז הגלגל השמאלי קצר יותר בקדמת הגלגלים מאשר בחלקם האחורי. בעוד התבדרות פנימה מוסיפה לפידבק המתקבל מההגה, התבדרות החוצה מחדדת את הפניית ההגה מאוד אך עשויה להפוך […]

הזרקה חד נקודתית

במערכת מסוג זה ישנו מזרק יחיד, מבוקר אלקטרונית על ידי מחשב ניהול המנוע, אשר מרסס את הדלק אל בית המצערת. מחשב ניהול המנוע מחשב בדיוק את כמות הדלק הנדרשת בהתאם לאופן פתיחת המצערת (דוושת הבנזין) על ידי הנהג ומהירות העבודה של המנוע.

הזרקה רב נקודתית

לכל צילינדר יש מזרק המרסס דלק אל פתח שסתום היניקה שלו, מערכת זו יעילה וחסכונית יותר מן המערכת החד-נקודתית, שכן ההזרקה מדויקת יותר ונעשית אל פתח השסתום ולא אל בית המצערת.

הזרקה רב נקודתית ישירה Direct Injection

לכל צילינדר ישנו מזרק בנפרד המותקן בראש המנוע ומרסס דלק ישירות אל תוך חלל הבערה שבצילינדר. בהזרקה זו מתקבלת תערובת בערה של דלק ואוויר ביחס האידיאלי. יתרונות: פחות מזהם יחסית לשאר שיטות ההזרקה, יותר חסכוני.