אופסט

המרחק שבין מרכז החישוק (ג'אנט) לבין החיבור בין החישוק לנאבה. המרחק יכול להיות חיובי, שלילי או אפס. האופסט הינה מידה חיונית לשם התאמת חישוק מתאים לצרכי הנהיגה האינדיווידואליים של כל נהג.

אזורי ספיגת אנרגיה

כלי רכב מודרניים מחויבים לתקנות בטיחות מחמירות במיוחד אשר מחמירות משנה לשנה. על מנת להבטיח את בטיחות הנהג ושאר יושבי המכונית יצרניות הרכב מתכננות את רכביהן באופן שבעת התנגשות, כמות גדולה ככל הניתן של אנרגיה, הנוצרת מעוצמת הפגיעה, תיספג בחלקי הרכב ותנותב לאזורים שאינם תא הנוסעים.

אייפקס

מושג הבא ממסלול המירוצים. נקודת ההשקה לשיא הסיבוב בחלקו הפנימי.