מאפשר לקבוע את גובה הכלי ע״י העלאה והורדה של הטבעת הקובעת את מיקום הקפיץ על הבולם.