Dual Speed Compression מאפשר לכוונן לחוד את השיכוך במהירויות בולם גבוהות ואת השיכוך במהירויות בולם נמוכות (במהלך הכניסה בלבד) ע״י שימוש בכפתורים חיצונייים ללא שימוש בכלים. פשוט לסובב את הכפתורים. הDSC- המיועד למכוניות מאפשר לך להגביר את השיכוך עד 25% ולהגיע לכוונון אופטימלי, הן בכביש, והן בירידה ממנו. כוונון של השיכוך במהירויות בולם נמוכות (ללא קשר למהירות הנסיעה של כלי הרכב) מאפשר 10 דרגות כוונון והוא רלוונטי בנחיתות רכות מקפיצות ומשפיע גם על יעילות העקיבה של הגלגל אחר תוואי השטח. כוונון של השיכוך במהירויות בולם גבוהות מציע 12 דרגות כוונן והוא רלוונטי בעיקר בנחיתה מקפיצות תלולות ונחיתה ״שטוחה״ של הכלי מגובה. המטרה כאן היא לכוון לשיכוך הנמוך האפשרי בלי לקבל ״בעיטה״ מהכלי.