מיכל אויר נוסף המחובר לבולם אויר. לחץ האויר במיכל הנוסף (EVOL) ניתן לשנוי ע״י הרוכב בעזרת משאבה והוא משפיע על קבוע הקפיץ בחלק הסופי של הכניסה ושולט גם במאפייני הBottom-out- (טריקת בולם בסוף מהלך כניסה). גדלת הלחץ במיכל הנוסף תתן לנו עקומת קפיץ פרוגרסיבית יותר ותגרום להגנה מפני Bottom-uots בעוצמה גבוהה. הקטנת לחץ האויר תתן עקומה לינארית יותר (ראה תמונה). בשילוב עם היכולת לשלוט בלחץ האויר במיכל הראשי מאפשר המיכל הנוסף לכוונן את קבוע הקפיץ בבולם האויר לכל רוכב (בהתאם למשקלו) ולכל תוואי שטח.