אופנועים – כביש

אופנועים – כביש

פוקס נכנסה לארחרונה גם לייצור בולמים למספר מוגבל של דגמי אופנועי כביש